ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿವರಣೆ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
1 ಸ್ವಯಂ ಘೋಷಿತ ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 115.2KB
2 ಸ್ವಯಂ ಘೋಷಿತ ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 87.2KB
3 ಆಸ್ತಿ ಹಕ್ಕು ವರ್ಗಾವಣೆ ನಮೂನೆಗಳು 0.0KB
4 ವ್ಯಾಪಾರ ಪರವಾನಿಗೆ ನಮೂನೆಗಳು 173.7KB
5 ಜನನ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೊಂದಣಿ ಅರ್ಜಿ 744.4KB
6 ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೊಂದಣಿ ಅರ್ಜಿ 708.2KB
     

 

ಮೂಲ : ನಗರಸಭೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ.