ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಸರು ಹುದ್ದೆ ವಿಳಾಸ ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಫೋಟೋ
1 ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಪ್ರತಾಪ ಅಲೇಗ್ಜಂಡರ್ ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿ ನಗರಸಭೆ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಯಾದಗಿರಿ 08473-252312

 

ಮೂಲ : ನಗರಸಭೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ.