ಯಾದಗಿರ (ಅಥವಾ ಯಾದಗಿರಿ) ರಾಜ್ಯದ 30 ನೇ ಜಿಲ್ಲೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರವಾದ ಯಾದಗಿರಿ ಅನ್ನು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾತಗಿರಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಕಲ್ಯಾಣ ಚಾಲುಕ್ಯರು, ಯಾದವರು, ಚೋಳರು, ಬಹಮನಿ ಸುಲ್ತಾನರು, ಆದಿಲ್ ಶಾಹಿ  ಮತ್ತು ನಿಜಾಮರು ಆಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಬಾದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಪತನದ ನಂತರ, ಅವರ ವಂಶಸ್ಥರು ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಕಲ್ಯಾಣ ಚಾಲುಕ್ಯರು ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಆಳಿದರು. ಕ್ರಿ. 973 ರಲ್ಲಿ ತೈಲಾಪ -2 ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಮೇಳಖೇಡದಲ್ಲಿ (ಸೆಡಂ ತಾಲ್ಲೂಕು) ಸ್ಥಾಪಿಸಿದನು.

ಮೂಲ :  ನಗರಸಭೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ.