ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನಾಂಕ ವಿವರಣೆ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
1 01-07-2020 ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸ್ವರೂಪ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ34.8KB
       
       

 

ಮೂಲ : ನಗರಸಭೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ.