ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನಾಂಕ ವಿವರಣೆ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
1 01-04-1964 ಕರ್ನಾಟಕ ಪುರಸಭೆ ಕಾಯ್ದೆ 1964 1.20MB
2 19-11-1985 ನಗರಸಭೆಯ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬೈ-ಲಾ 1.00MB
3 11-10-2005 ಆರ್‌ ಟಿ ಐ ನಿಯಮಗಳು 139.7KB
4 01-04-2006 ಕೆಎಂಎಬಿಆರ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ನಿಯಮಗಳು 1.30MB
5 01-04-2006 ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ನಿಯಮಗಳ ಕೆಎಂಎಬಿಆರ್ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಗಳು 315.4KB
6 31-12-2008 ನಗರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನೀತಿಗಳು 852.3KB
       

 

 

ಮೂಲ : ನಗರಸಭೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ.